Culture & Démocratie celebra 20 anys

Ja fa vit anys que Culture & Démocratie es va constituir amb una voluntat i una necessitat: oferir trobar-se els professionals de la cultura per a defensar-la millor.

Es va constituir al voltant d’una convicció: la cultura, les arts i la creació, però també l’educació, són essencials en una societat democràtica. Són factors d’obertura, de lloc, de sentit, de cohesió. La cultura està lligada a la demanda adreçada a la política: reforçar més activament la cultura i aconseguir rebre l’1% dels pressupostos.

Culture & Démocratie va néixer d’una preocupació social inspirada per la lògica de la democratització cultural: donar l’accés abastament i a tots, a la cultura i a la creació.

Vint anys és alhora molt i ben poc. És tot just lliurar-se a l’exercici.

Tenen molts punts de contacte amb Interacció a Catalunya i especialment, però no només, amb la darrera Interacció15 celebrada els dies 2 a 4 de desembre de 2015.

I sens dubte, Culture & Démocratie enriqueix l’accés a la cultura tractat en aquest blog fins avui.

Llegiu la revista número 5: “20 ans de Culture & Démocratie. D’un siècle à un autre: nouveaux enjeux, nouveaux défis“.

És el recull de les actes de dos seminaris celebrats durant l’any vint de l’organització i descriu l’estat de la reflexió de Culture & Démocratie.

El primer, entorn «el dret de participar en la vida cultural i a les polítiques culturals / Droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles», tenia l’ambició d’identificar la naturalesa, els desafiaments, les limitacions i les oportunitats d’una refosa de les polítiques culturals.

El segon «Cultura I Democràcia? Questionar les evidències / Culture ET Démocratie ? Questionner les évidences », amb aquest ‘I’ que relliga la cultura i la democràcia.

Podeu consultar o descarregar el Cahier 05.

Podeu també comprar l’edició.

Cultura i Democràcia / Culture et Démocratie

BÈLGICA:

Culture et Démocratie que té com a principal objectiu l’anàlisi de la inserció de la vida cultural dins la vida democràtica i viceversa, ja que una no pot existir deslligada de l’altra.

Treballen i estudien per apropar diferents àmbits com: Art i salut, Cultura i presó, Cultura i treball social, Drets a la cultura, Interculturalitat, i entre altres, destaca una reflexió: Les arts contemporànies, per a qui i per què? Les arts plàstiques en debat.

L’objectiu és crear un diàleg ric que convidi a la cohesió social i a la reflexió sobre els drets humans i culturals.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Accions resultants de l’article 27 i l’accés a la cultura a Bèlgica

La Federació Wallonie Bruxelles (Bèlgica) legisla i, per tant, promou l’accés a les expressions culturals per tothom, i la mediació d’agents culturals i socials diversos i tasques d’alfabetització afavoreixen l’accés a la cultura, però, quins són els resultats?

Coneguem-ne alguns i descobrim alguns dels seus actors:

El PASS Découverte, Chaque premier dimanche du mois, plus de 100 musées belges gratuïts, els Plans d’Accompagnement Global à la Culture, els Centres Culturals i la Maison des Cultures et de la Cohesion Sociale de Molenbeek, com també, Culture et Démocratie, el Répertoire d’artistes, els Operadors Alpha, Alpha-Culture o Alpha TIC, o els Centres Régionaux d’Intégration.

I les seves segmentacions de públics, entre les que hi ha accions de cultura i integració; públic i privat; art i món, art i ciutat; millora social, art i salut; cultura i presó; millora social, interculturalitat; drets culturals, art i escola; arts escèniques, alfabetització o agents.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), a la Federació Wallonie Bruxelles, ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Repertori d’artistes, un projecte de socialització de la cultura

BÈLGICA:

En la línia de socialització de la cultura hi ha l’agent Culture et Democratie, que posa de manifest des l’any 1993, que les arts i la cultura participen, de manera essencial, en l’existència d’una societat civilitzada i contribueixen a  preservar la seva identitat.

A més, ofereix el servei Répertoire d’artistes et d’associations de Culture & Démocratie que convida a artistes o persones que vulguin compartir els seus coneixements amb un públic variat, a través de tallers, activitats artístiques o sortides culturals.

També disposen d’un Centre de documentació sobre diferents aspectes del món cultural, siguin polítics o de drets culturals, recursos econòmics, socials o educatius, estatut dels artistes, sociologia de l’art, entre altres, per tal que els artistes, els professionals de la cultura o les persones interessades puguin aprofundir sobre aquestes temàtiques.

Paral·lelament, compten amb un servei d’Animació i formació que se centra en fer partíceps a artistes o persones interessades en les accions de l’associació, de les quals després en fan campanyes d’informació i conscienciació, conferències, col·loquis o xerrades amb el suport dels convidats.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.