School of Museum Studies, University of Leicester

 

REGNE  UNIT:

Duen a la pràctica recerca entorn els museus, tractant temes com:

El procés d’aprenentatge i resultats a museus, galeries i altres espais culturals relacionats.

Compromís del públic amb els temes socials contemporanis, en particular a través de les col·leccions, les exposicions i els espais expositius.

Anàlisi de l’experiència del visitant i el disseny interpretatiu.

Compromís dels museus amb la justícia social (particularment en relació als drets humans, la igualtat d’oportunitats per a la gent amb discapacitats, el col·lectiu LGBT, etc)

Noves formes d’abordar el desenvolupament i la pràctica del pensament ètic.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de Londres ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari