La Fundació Alemanya per la Lectura i els clubs de lectura / Stiftung Lesen. Leseclubs.

ALEMANYA:

La Fundació Alemanya per la Lectura organitza 200 Clubs de Lectura, juntament amb altres partners, que aproparan fins a 25000 nens entre els 6 i els 12 anys a la lectura.

Aquests clubs comptaran amb mitjans de tot tipus, tant llibres impresos com altres mitjans, i estaran supervisats per treballadors qualificats que hi participaran de manera voluntària. La iniciativa va dirigida especialment a nens amb deficiències educatives i problemes d’accés a la cultura, nens i joves d’origen immigrant i els anomenats “grups de risc” com, per exemple, adolescents.

L’objectiu és que nens i joves s’interessin per la lectura, hi vagin a llegir amb els seus amics, ampliant la seva competència lectura i cultura, mitjançant activitats lúdiques i diferents mitjans.

La Fundació Alemanya per la Lectura fornirà els Clubs de Lectura amb llibres, altres mitjans i mobiliari, i també posarà a disposició personal de suport.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’Alemanya ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari