L’Associació Alemanya d’Escoles de Música, la vida musical / Verband deutscher Musikschulen (VdM). MusikLeben!

ALEMANYA:

L’Associació Alemanya d’Escoles de Música ofereix programes d’educació musical per a diversos públics. Les possibilitats específiques de la música donen suport a nens i joves en el desenvolupament de la seva personalitat, la seva independència i la seva confiança en si mateixos.

Els projectes del VdM van dirigits especialment a nens i joves provinents d’àmbits de risc i de zones socialment degradades, independentment del seu origen immigrant (o no), i també com a mesura de prevenció d’addicions i malalties psicològiques en nens i joves tant a hospicis, orfenats, com a hospitals, estacions oncològiques o reformatoris.

Un dels principis claus és que tots els nens i joves hi puguin participar, per evitar marginacions i estigmatitzacions.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’Alemanya ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari