Grup de treball de literatura juvenil, els joves liternautes / Arbeitskreis für Jugendliteratur. Literanauten überall

ALEMANYA:

El Grup de Treball de Literatura Juvenil forma els joves com a “Literanautes“. Són “navegadors literaris” que inicien, a la seva regió, mesures amb llibres i mitjans adequats, que apropen a altres nens i joves de la seva edat, la literatura i la lectura.

Repartits en 20 Clubs de Lectura arreu d’Alemanya, els “literanautes” gaudeixen de la lectura i alhora serveixen d’estímul i de model per a amics i companys, que, d’aquesta manera, també s’apropen al món de la lectura.

La iniciativa té especial interès en aquells nens i joves amb deficiències en la comprensió lectora, o sense accés a llibres i mitjans, provinents d’un entorn social i familiar on no s’aprecia el valor de la lectura.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’Alemanya ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari