Associació Federal del Museu de la Pedagogia / Bundesverband Museumspädagogik. MuseubilBOX, 2014

ALEMANYA:

Risc d’exclusió social, de 3 a 16 anys; usuari actiu

“De la meva vida, què hauria d’estar exposat en un museu per a la gent del futur?”

Amb aquesta pregunta com a punt de partida, nens i joves configuren què haurà de formar part en aquest museu del futur, visitant el museu i coneixent les tasques que realitza la institució.

Una altra part del projecte té lloc fora del museu, en un ambient conegut pels participants, per eliminar distàncies entre el seu entorn quotidià i el museu. Així, els nens i joves poden experimentar el museu com un lloc cultural viu, obert i comunicatiuon hi poden tenir un paper actiu.

Els participants tenen contacte amb objectes reals del museu, tant del present com del passat, de diferents cultures i creats amb diferents tècniques. Així, poden aprendre la manera de treballar dels museus: col.leccionar, explorar, exposar, apropar al públic, i la poden posar en pràctica en el seu MuseobilBOX. Els nens i joves descobreixen el museu com a lloc per expressar la seva creativitat i també com a lloc de reflexió i concentració.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’Alemanya ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari