Associació Alemanya de Biblioteques (DBV). La lectura és forta: Llegiu!

ALEMANYA:

L’Associació de Biblioteques a Alemanya lidera el projecte “Lesen macht stark: Lesen und digitale Medien” (llegir ens fa forts: lectura i mitjans digitals), que fomenta la lectura aprofitant les possibilitats que ofereixen els nous mitjans digitals.

L’interès de nens i joves per aquests nous mitjans serveix de punt de connexió per ampliar la seva comprensió lectura i la seva competència medial.

Les mesures s’orienten als hàbits de consum de mitjans digitals específics de diferents grups d’edat. El punt central és el món des de la perspectiva dels nens i els joves, i la formació de la seva identitat pròpia.

Històries llegides (o llegides per altres), ampliades gràcies a mitjans digitals, de manera que fins i tot els grups més febles educativament puguin descobrir els mitjans digitals com una eina per a apropar-se al món de la lectura.

Totes les mesures tenen un objectiu comú: la idea i el valor de la lectura i de la narració oral s’estengui a tots els membres d’aquest grup d’edat a través d’aquest model.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’Alemanya ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari