ReMuA (Réseau des Musiciens-intervenants en Ateliers et de médiateurs culturels)

BÈLGICA:

Són també un exemple de creació de ponts entre les escoles, les associacions i les institucions culturals.

REMUA és molt activa en la formació musical tant a l’escola com a les activitats post-escolars i organitza formacions en els diferents centres d’expressió i creativitat.

El seu lema és de la classe a l’escena!. La seva missió és la de contribuir a l’expansió i a l’accessibilitat de la pràctica musical. S’ocupa d’unir públic i artistes per facilitar la creació de projectes comuns i de desenvolupar pràctiques musicals que tinguin creativitat, participació activa i excel·lència artística. Conegueu-los més.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari