L’accés a la cultura

És un dret del ciutadà? Es fomentades dels governs respectius? Comporta millora social? Reconeixem a la cultura aquest paper de creixement col·lectiu i també, personal?

Força iniciatives constaten que l’accés a la cultura és un tema clau. Es disposa de dades de participació i gaudiment a DeCultura.

Nova capçalera del Departament de Cultura que refon els anteriors Fulls de cultura (Estadístiques, Estudis, Dades), i dóna continuïtat al Butlletí del DC de la Generalitat de Catalunya.

Facilita l’accés al coneixement de la Participació cultural a Catalunya 2013, en el seu número 1 de març de 2014, amb els resultats bàsics de l’enquesta elaborada pel Departament de Cultura en col·laboració amb la Fundació Audiències de la Cultura i la Comunicació, que és qui s’encarrega de la recollida de dades en la fase de treball de camp, i elabora La dieta cultural dels catalans 2013.

I el número 2 d’abril 2014, vol Ensenyant a gaudir de la cultura. Nexes de formació i se centra a la Cultura a les escoles per aprendre a estimar / gaudir la cultura, la Formació professional cultural i aprendre a ser creador, en els Amateurs perquè els adults porten la cultura a les venes i la Cultura social i aprendre a formar part d’un col·lectiu a través de la cultura, amb exemples d’accions de públics, que enriquiu tot entrant en el catàleg de bones pràctiques que presenta aquest blog Públics culturals, connectant comunitats.

I el número 10, de desembre 2014, analitza Els museus i les col·leccions de Catalunya:

“L’any 2013 es comptabilitzen a Catalunya un total de 112 museus registrats i 388 col·leccions obertes al
públic. Amb relació als museus registrats, es dóna una centralització de l’oferta en la capital (42 % de
l’oferta museística) i una presència notable a les comarques de Girona (21,4 %). La distribució territorial
de les col·leccions obertes al públic és similar a la dels museus registrats; tot i que si bé l’oferta continua
concentrant-se en l’àrea metropolitana (28,6 %) i les comarques de Girona (16,2 %), les diferències
territorials no són tan acusades com en el cas dels museus”.

Conegueu quins són aquests museus i col·leccions obertes al públic!

I la legislació?

Des de la Constitució Espanyola de 1978 i la Llei del Parlament, del president i del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya (LLEI 3/1982, de 23 de març), quins són els documents que han permès anar construint la base per a créixer plegats?

I des la societat civil, quines són les iniciatives que s’han dut a terme i esdevenen agents clau per al desenvolupament de la cultura?

Es posa en marxa un debat entre tots!

Unes pinzellades amb la constitució del Consell Social de la Cultura a Catalunya (DECRET 149/2014, de 18 de novembre), amb la constitució del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (LLEI 6/2008, de 13 de maig), els seus Estatuts (DECRET 40/2009, de 10 de març), o el seu Informe anual de la cultura 2012, Crisi, incerteses i sinergies, Estat de la Cultura i de les Arts 01_2013, on es redefineix el model cultural i els seus usuaris passen de receptors a protagonistes i es constata la necessitat del lligam entre educació i cultura (vegeu pàg. 52-54), que també es va debatre a la jornada Creant comunitats entorn de les arts visuals: públics presencials i virtuals, l’1 d’octubre de 2013).

3 respostes a “L’accés a la cultura

Leave a Reply to Blog Publics culturals » Agents culturals, privats i públics Cancel reply