El concepte “alfabetització cultural” a França

El concepte “alfabetització cultural” no s’utilitza a França.

Si es vol conèixer aquelles accions que permeten a un públic no iniciat l’aprenentatge d’un nou llenguatge artístic. Tots ells tracten segmentacions de públics diferents. Coneix aquestes activitats i també els seus actors!

El país veí ofereix exemples per al llenguatge audiovisual:

Les arts visuals i arts plàstiques

Les arts escèniques

L’edició de continguts editorialsaixí com, per al foment de la lectura.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de París ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

 

Deixa un comentari