Publicades subvencions europees al desenvolupament d’audiències

Dins del marc d’Europa Creativa i per estimular l’interès i l’acccés als treballs audiovisuals europeus, s’acaba de publicar la convocatòria d’ajuts al desenvolupament d’audiències: Film Literacy (acció 1) i Esdeveniments desenvolupament d’audiències (acció 2).

En aquest sentit, les activitats han de promoure l’alfabetització audiovisual i augmentar el coneixement audiovisual, i l’interès, pels treballs audiovisuals europeus i del patrimoni cinematogràfic, sobretot entre el públic jove.

Per altra banda, també es vol fomentar activitats que facilitin la circulació dels films europeus arreu del món, així com la circulació de films internacionals a Europa en totes les plataformes de distribució.

L’acció 1, Film Literacy, està orientada a projectes que promoguin mecanismes per a millorar la cooperació entre iniciatives d’alfabetització audiovisual a Europa i amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i la dimensió europea d’aquestes inciatives.

Els sol·licitants poden ser instituts de cinematografia,, filmoteques, festivals, i d’altres organismes actius del sector, a més a més, caldrà que hi participin un mínim de 3 socis de tres terrritoris diferents i que cobreixin 3 idiomes diferents.

L’acció 2, Esdeveniments desenvolupament d’audiències, projectes que es centrin en estratègies innovadores i participatives per tal d’ampliar, especialment entre els joves, el públic pels films europeus.

Els projectes han de comprendre un mínim  de 3 socis del sector audiovisual, provinents de 3 països participants del subprograma MEDIA.

Els sol·licitants podran ser agents de vendes, distribuïdores, festivals, cadenes de TV, cinemes, plataformes on line, associacions de promoció cinematogràfica…Essent no elegibles les persones físiques.

La convocatòria està oberta fins el 26 de març de 2015 a les 12 del migdia.


Deixa un comentari