“El catàleg únic, vint anys després”

El sistema de lectura pública de Catalunya

Un catàleg únic, basat en un sistema informàtic compatible amb d’altres,  seria una acció per a augmentar els públics lectors ? Es podria dialogar amb els lectors i conèixer els seus gustos per la lectura ? I conèixer les seves aficions ?

Lectors, què n’opineu?

La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya pacten el carnet únic. Un sistema de passarel·les tecnològiques permetrà la consulta simultània dels dos principals catàlegs, l’Argus, del Departament de Cultura, que agrupa les biblioteques públiques de Girona, Tarragona, Lleida i les Terres de l’Ebre, i l’Aladí, que agrupa les biblioteques municipals de les comarques de Barcelona.

És Josep Playà Maset, qui explica la notícia al diari La Vanguardia (25 de febrer 2015, pàgines 32-33) a l’article que porta el títol d’aquesta entrada.

El primer semestre del 2016 es preveu la unificació completa. Caldrà un carnet únic per als 4,5 milions d’usuaris de biblioteques o persones amb carnet en alguna de les 835 biblioteques , que permetrà en una fase posterior accedir a un carnet cultural.

Cal unificar sistemes informàtics. A les 221 biblioteques i 9 bibliobusos que atenen els municipis més petits -seguint Josep Playà-  de les comarques de la demarcació de Barcelona s’hi accedeix a través del catàleg Aladí, que cal integrar a la resta de les biblioteques públiques catalanes a través d’un nou sistema  informàtic de gestió, el Sierra.

I les 147 biblioteques públiques de les àrees de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre, conjuntament amb les tres biblioteques provincials de Girona, Lleida i Tarragona (construïdes per l’Estat) i dos bibliobusos, depenen de la Generalitat de Catalunya i treballen amb el catàleg Argus, integrat al de Biblioteques Públiques de l’Estat (BPE), que permet accedir a la xarxa de 17 comunitats autònomes.

Aquest rigorós article de Josep Playà finalitza amb la Biblioteca Nacional de Catalunya (BC) que té també un catàleg propi, que es consultable des del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) amb les biblioteques de les 7 universitats públiques de Catalunya i tres de privades (Ramon Llull, UOC, i Vic). Si continueu la lectura de l’esmentat article que dibuixa el panorama de biblioteques de Catalunya, veureu altres biblioteques associades.

Una resposta a ““El catàleg únic, vint anys després”

Deixa un comentari