Activitats culturals per millorar la salut

El PINSAP (Pla Interdepartamental de Salut Pública), creat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, té com a objectiu incrementar els anys de bona salut de la població, mitjançant el compromís intersectorial de tot el Govern de Catalunya, les administracions locals i la participació de tota la comunitat, incloent entitats i societat civil. Aquest pla s’inicià el 2014 amb projecció fins el 2020, a partir del disseny i execució de diferents accions que obeeixin a l’objectiu mencionat anteriorment.

El Departament de Cultura és un dels implicats en aquest treball intersectorial per la íntima relació entre salut i cultura. Segons les paraules del secretari de Salut Pública, Antoni Mateu, l’assistència a activitats culturals beneficia aspectes de la vida relacionats amb la salut, com ara l’estimulació neuronal, el control de les emocions i el reforç de l’autoestima. Durant el 2014, l’Institut de les Lletres Catalanes va col·laborar sota el marc del PINSAP amb el programa ‘Lletres i Salut‘, un cicle de conferències que comptava amb la participació d’escriptors i professors de literatura de primer nivell, que pretenia obrir un àmbit de reflexió entorn de la vida, la malaltia i la salut.

El 12/03/2015, Antoni Mateu va fer una compareixença explicant novament la íntima i beneficiosa relació entre cultura i salut. S’estableix l’anomenada “prescripció social” en alguns CAP del territori, on els metges de família aconsellaran a un perfil molt concret de pacients, persones grans que viuen soles o pacients amb algun trastorn mental, que s’apuntin a activitats de caire cultural, en comptes de receptar un medicament, respectant en tot moment la malaltia del pacient. Aquesta notícia la recollia el diari SEGRE el 13 de març de 2015.

Un dels centres que ha treballat més la relació entre salut i cultura és el Centre d’Art La Panera de LLeida. Des de 2010 han desenvolupat projectes artístics que es vinculaven directament al context hospitalari.

Deixa un comentari