Agents i recursos de la cultura d’avui

Desenvolupar la gestió dels públics culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i dels programes de subvencions de Europa Creativa, com es recollia a les conclusions de conferència ‘European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà’ organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

Així, es vol confeccionar una base de dades dels agents i els recursos de la cultura d’avui.

Agents culturals

Per donar a conèixer la gestió de públics i els perfils dels usuaris que contribueixen al desenvolupament del consum cultural, posem en coneixement tot un seguit d’agents que ho permeten. Són de perfils diferents, i és en aquesta riquesa, que es podrà avançar i conèixer l’interès, la curiositat o el desig de les persones per a descobrir cultura. Conegueu-los!

Recursos per a desenvolupar la gestió de públics

Trobar els recursos per a arribar a objectius, els resultats dels quals són a mig o llarg termini, requereix, d’entrada, ser pacient i voler construir una base sòlida per a arribar-hi.

A més dels recursos que aporten alguns dels agents culturals que trobeu a la secció esmentada i de les ajudes europees citades, la Direcció General de Creació i Empreses Culturals ofereix assessorament, eines financeres i ajuts que fomenten el consum cultural. Descobriu-los!

Deixa un comentari