Qualitat, feina i públic: objectius dels ajuts al teatre

El Departament de Cultura ordena els ajuts a les arts escèniques per adaptar-los a les necessitats actuals

Qualitat, feina i públic: l’objectiu de les noves subvencions al teatre” destaca Laura Serra (Ara31 /03/2015, pàgina 35)  tot recollint les paraules del conseller de Cultura, Ferran Mascarell. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya explica la reformulació del sistema d’ajuts creat a la fi dels anys 90 del segle passat.

Els ajuts es distribueixen en cinc apartats:  Suport a la creació, suport a la producció, suport a l’ exhibició, suport a la generació de mercats i suport a la creació de públics. S’ha dissenyat a partir del diàleg amb els professionals del sector.

Podeu descarregar-vos el document informatiu Nou sistema d’ajuts a les arts escèniques (30/03/2015):

3 objectius:

  • Racionalització i ordenació del suport a les arts escèniques amb una coordinació transversal
  • Creació d’un sistema d’ajuts eficaç
  • Foment de les contractacions i creació de públics

5 eixos:

  • Creació
  • Producció
  • Exhibició
  • Generació de mercats
  • Creació de públics

Una mirada:

Diàleg amb els professionals i consens amb el sector.

Llegiu ‘Relleu a la finestreta on Jordi Bordes  (El Punt Avui, 31 /03/2015, pàgina 28) descriu el treball i converses de dos anys.

Deixa un comentari