Resolució de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura

La creació de públics per a la cultura és l’objectiu de la nova línia de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Són objecte d’ajut els projectes i activitats adreçats a la creaciócaptació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents:

a) Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, en els respectius llenguatges, que generin més públics no professionals.

b) Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporadaque fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.

Aprofundiu en la lectura de la primera convocatòria d’aquesta línia d’ajut.

Atenció! S’ha resolt la línia. Entreu al Tauler electrònic del Departament de Cultura!

Els punts clau de la línia!

Recull de les bases generals que cal consultar:

Bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts, Resolució CLT/2383/2014, DOGC Núm. 6738

  • trobeu la base general 4 Quantia (pàgina 5) on també trobeu la despesa mínima que cal realitzar i justificar i el que cal fer per poder considerar acomplert l’objecte i finalitat de l’ajut.
  • trobeu documentació a presentar a la base general 7 (pàgina 7)
  • trobeu el termini de resolució a la base 13 (pàgines 10-11)
  • trobeu la modalitat de justificació a la base general 16.2 i 16.3 (pàgines 11-13)
  • respecte les factures i els documents acreditatius del pagament, podeu llegir les bases 16.5 i 16.6

Bases generals modificades, Resolució CLT/266/2015, DOGC Núm. 6816, en cas que la sol·licitud d’ajut sigui per una activitat feta.

Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, DOGC Núm. 6297

Per a tota consulta podeu adreçar-vos a:

Unitat de Gestió d’Ajuts, 935 547 853

Àrea de Públics, 935 575 388

Una resposta a “Resolució de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura

Deixa un comentari