Canvi de perspectiva: preguntar, escoltar, connectar, col·laborar, ACdPC, 27 de novembre de 2015

1a Jornada Patrimoni i Escola. Canvi de perspectiva: preguntar, escoltar, connectar, col·laborar

El proper divendres 27 de novembre, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural (ACdPC) del Departament de Cultura organitza una jornada adreçada a professionals del sector del patrimoni i de l’ensenyament, que tindrà lloc al MAC Barcelona.

Es podrà veure en streaming!.

L’ACdPC explica que les ponències marc, amb aportacions de l’àmbit del patrimoni i també de l’ensenyament, s’alternaran amb els resultats de la recerca i l’explicació d’experiències.

D’acord amb el segon concepte clau de l’ACdPC que cerca la relació amb el patrimoni basada en EXPERIÈNCIES (pàgina 7 del Pla d’Acció 2014) i tot seguint la seva missió de fer accessible el patrimoni cultural al màxim de persones, incrementant l’ús i el coneixement del patrimoni i la diversitat de públics (pàgina 21 del Pla d’Acció 2015) entre altres, dissenyen l’acte amb la voluntat d’ esdevenir el punt de partida d’una comunitat de pràctica que treballi per avançar el canvi de perspectiva i per millorar la qualitat i la profunditat de les experiències i dels materials educatius.

“Els programes educatius dels equipaments patrimonials ofereixen a les escoles un ampli ventall d’activitats, dissenyades en formats diversos i pensades per als diferents nivells educatius. (…) Rarament es considera l’oferta d’altres centres ni es té una idea clara de les necessitats i expectatives de les escoles. (…) Ens hauríem de plantejar, per tant, si estem fent tot el possible per maximitzar l’aprenentatge dels alumnes amb el patrimoni, tant en relació amb els coneixements com en les competències.

Cal, doncs, un canvi de perspectiva en la programació educativa del patrimoni per tal de dissenyar i produir activitats i projectes que tinguin en compte les necessitats de les escoles i del sistema educatiu. És necessari establir un diàleg: preguntar i escoltar per conèixer les necessitats concretes de l’escola, crear-hi relacions, buscar-hi connexions i col·laborar-hi”.

Compartiu l’experiència del patrimoni i l’educació amb Patrimoni Cultural – Educació, la plataforma que recull l’oferta educativa dels diferents equipaments patrimonials de Catalunya amb la finalitat d’ampliar els coneixements del currículum escolar i desenvolupar les competències bàsiques per entendre el món en què nois i noies estan creixent.

Deixa un comentari