Disponible el relat de la jornada: Els impactes dels esdeveniments culturals. Més enllà de la repercussió econòmica

El propassat dia 11 de novembre el CoNCA va celebrar la jornada Els impactes dels esdeveniments culturals. Més enllà de la repercussió econòmica, co-organitzada amb la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals.

Llegiu l’avançament de les Idees clau:

 • Avaluació econòmica – Quan no s’actua en un sistema de mercat és difícil d’avaluar econòmicament.
 • S’aposta per parlar d’avaluació quan fins ara parlàvem d’impacte social de la cultura. I es proposa una aproximació integral de l’impacte al retorn social.
 • La perspectiva de l’avaluació – acció: parlar d’avaluació i molt vinculada a la presa de decisions, com a procés obert i d’aprenentatge col·lectiu orientada a l’acció.
 • Coneixem impacte de la cultura com a substantiu (la cultura), però desconeixem el valor de la cultura com a adjectiu (allò cultural).
 • L’estudi del capital social dels esdeveniments culturals i la generació d’intangibles és el lligam comú que uneix comunitats que guanyen en compromís i identificació. Aporta equilibri entre els impactes socials i els econòmics.
 •  Es proposa crear l’índex d’estímul creatiu i treballar  #datamining per avaluar l’impacte dels esdeveniments culturals. I també es proposa crear l’índex de reputació de marca.
 • Els esdeveniments exerceixen un rol important, són actius que fomenten la cohesió social.  Què ens interessa saber? Realment incrementa i reforça la cohesió interna? Si n’hi ha, com es fa? Incrementa el capital social? Millora el compromís / engagement?. Hi ha tantes coses que no sabem perquè no hem fet les preguntes.
 • Sinergies entre esdeveniments culturals i sector turístic. Si l’activitat turística és la via ajudem-los i que doni l’1% del pressupost de la Generalitat per a la cultura.
 • Millorar posicionament i imatge: la cultura popular segueix sent molt invisible.
 • Mirem també la participació en l’organització, com actors en una festa, de les audiències. I els impactes educatius importants i també els impactes mediambientals tot relacionant cultura amb medi ambient.
 • Avaluem! Important! Calen elements proporcionals als equipaments en un context de recursos escadussers. Incorporem instruments de mesura o impacte existents que no són gens complicats i fem-ne un ús de forma regular.
 • El valor de canvi no pot ser l’únic element de decisió.
 • Respecte a la cohesió social: preguntar a la gent gran, els agrada i els fa créixer i posiciona individualment, però no només, també col·lectivament.
 • Posem el focus en la persona (capital humà) a més de posar-lo a les xarxes  socials (capital social). Preguntem quin significat té per a la persona, preguntem-nos com ho transmetem, etc. L’individu sempre al centre.
 • Respecte els social media fem monitorització de les xarxes socials per analitzar l’impacte dels esdeveniments culturals, tant en els grans com en els petits.
 • Avaluar pot arribar a ser terapèutic.
 • No identificar els impactes amb l’impacte econòmic. Si ho fem és perquè els identifiquem amb el fracàs econòmic.
 • Fem un Observatori de la cultura d’una vegada, que casi diferents institucions. Hi ha l’interès a fer-ho. S’ha detectat en el CoNCA, en la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, a les biblioteques, en responsables de cultura de Cerdanyola, en el Sonar, en el Mercat de Música Viva de Vic, en el Teatre Nacional de Catalunya, etc. És important l’interès existent.

Llegiu el programa i el Relat de la jornada!.

Una resposta a “Disponible el relat de la jornada: Els impactes dels esdeveniments culturals. Més enllà de la repercussió econòmica

Deixa un comentari