Culture & Démocratie celebra 20 anys

Ja fa vit anys que Culture & Démocratie es va constituir amb una voluntat i una necessitat: oferir trobar-se els professionals de la cultura per a defensar-la millor.

Es va constituir al voltant d’una convicció: la cultura, les arts i la creació, però també l’educació, són essencials en una societat democràtica. Són factors d’obertura, de lloc, de sentit, de cohesió. La cultura està lligada a la demanda adreçada a la política: reforçar més activament la cultura i aconseguir rebre l’1% dels pressupostos.

Culture & Démocratie va néixer d’una preocupació social inspirada per la lògica de la democratització cultural: donar l’accés abastament i a tots, a la cultura i a la creació.

Vint anys és alhora molt i ben poc. És tot just lliurar-se a l’exercici.

Tenen molts punts de contacte amb Interacció a Catalunya i especialment, però no només, amb la darrera Interacció15 celebrada els dies 2 a 4 de desembre de 2015.

I sens dubte, Culture & Démocratie enriqueix l’accés a la cultura tractat en aquest blog fins avui.

Llegiu la revista número 5: “20 ans de Culture & Démocratie. D’un siècle à un autre: nouveaux enjeux, nouveaux défis“.

És el recull de les actes de dos seminaris celebrats durant l’any vint de l’organització i descriu l’estat de la reflexió de Culture & Démocratie.

El primer, entorn «el dret de participar en la vida cultural i a les polítiques culturals / Droit de participer à la vie culturelle et politiques culturelles», tenia l’ambició d’identificar la naturalesa, els desafiaments, les limitacions i les oportunitats d’una refosa de les polítiques culturals.

El segon «Cultura I Democràcia? Questionar les evidències / Culture ET Démocratie ? Questionner les évidences », amb aquest ‘I’ que relliga la cultura i la democràcia.

Podeu consultar o descarregar el Cahier 05.

Podeu també comprar l’edició.

Deixa un comentari