Interacció 15: Polítiques culturals per a un canvi d’època. Diàleg Berta Sureda i Jordi Sellas

Interacció 15 disposa d’ un nou relat: Polítiques culturals per a un canvi d’època, el diàleg entre Berta Sureda, comissionada de Cultura a l’Ajuntament de Barcelona i Jordi Sellas, director general de la Direcció de Creació i Empreses Culturals del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Hi ha dos models de política cultural, el basat en la indústria cultural (Departament de Cultura) i el basat en la comunitat (Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, ICUB).

El diàleg entre els dos models és necessari i s’haurà de veure com evolucionen. Tot i les coincidències, es posa l’èmfasi en diferents aspectes, entre els quals, en el cas del primer, destaca:

 • model de cooperació que pensa per igual en els creadors i en el públic.
 • a favor dels gestors culturals, mediadors o programadors, que són els responsables d’enllaçar els creadors amb el públic.
 • l’especificitat del que és públic i del que és privat.
 • atendre el teixit empresarial del sector cultural català, format per 35.000 empreses, la meitat de les quals són autònoms.
 • o posar l’accent en el públic, en la participació cultural.

I en el cas del segon,

 • es prefereix parlar no de cultura sinó de cultures.
 • implicar la ciutadania en el disseny de les polítiques culturals.
 • es vol potenciar el paper de mediador de la cultura, de facilitador.
 • obrir processos participatius per a la ciutadania que no és usuària de cultura.
 • s’ha de treballar la relació entre cultura i educació.
 • treballar el teixit cultural de base, que fornirà teatres i públics.

Podeu veure l’ enregistrament del Diàleg de l’Eix 0, d’Interacció 15.

Llegiu el relat complet!

I recordeu entrades anteriors i conclusions que trobeu en aquest blog!.

Deixa un comentari