18 mesos per bastir una política cultural

18 mesos per bastir una política cultural. Declaració del Cercle de Cultura, gener 2016

El Cercle de Cultura posa sobre la taula 4 elements que, al seu parer, són tan prioritaris com el pressupost, que no és doncs, l’única preocupació del sector cultural:

A més de la reconstrucció d’un espai de centralitat de la cultura i les polítiques culturals, i de construir nous escenaris d’entesa i col·laboració amb els agents del sector, bé pertanyin a la lògica social de la cultura o a la seva dimensió productiva i econòmica, aquest blog destaca el punt tercer, atesa la seva raó de ser, que es transcriu, a continuació:

“El tercer ens obliga a pensar en la necessitat de donar prioritat als programes de promoció a la demanda, la qual cosa té dues dimensions inqüestionables: aquella que ens remet a concretar, d’una vegada per totes, un pla de treball conjunt amb el món de l’educació, i aquella que suposa incentivar de manera efectiva el consum cultural dels ciutadans de Catalunya.

El darrer reflexiona envers la referència que han de jugar els grans equipaments culturals nacionals.

Llegiu la Declaració completa del Cercle de Cultura al nou conseller Santi Vila.

Deixa un comentari