L’índex de lectors augmenta quatre punts percentuals en cinc anys a Catalunya

 

 

L’índex de lectors augmenta quatre punts percentuals en cinc anys a Catalunya

Ahir es va celebrar l’acte de presentació de les principals conclusions de l’estudi Hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya 2015, amb la presència dels presidents del Gremi d’Editors de Catalunya* i del Gremi de Llibreters de Catalunya**. El Departament de Cultura reprèn així la tasca de seguiment de la lectura a Catalunya, que fins l’any 2013 havia encarregat el Gremi d’Editors de Catalunya. Llegiu-ne més

D’acord amb aquest estudi elaborat per l’empresa Conecta, el 66,3% dels catalans de 14 o més anys és lector de llibres, entenent lector com aquella persona que llegeix almenys un cop al trimestre. L’any 2011 aquest índex era del 62,3%. L’índex europeu és d’un 68%.

El 61% dels catalans llegeix per oci, amb una mitjana de 10,6 llibres l’any, i el 22,4% llegeix per feina o estudis.

Pel que fa al perfil del lector, un 69,3% de les dones es declaren lectores, per un 63% dels homes. La franja d’edat més lectora és dels 14 als 34 anys, i hi ha una correlació positiva entre nivell d’estudis i hàbit lector.

Un 52,5% dels lectors són lectors freqüents (llegeixen almenys un cop per setmana), és a dir, que hi ha una correlació alta entre lector i lector freqüent.

Quant a la llengua, el 26,4% dels lectors té el català com a llengua de lectura habitual, el 71% el castellà i el 2,6% altres llengües. Entre 2011 i 2015 els lectors habituals de català han incrementat en 5,2 punts percentuals.

Altres resultats són que el 24,3% dels catalans llegeix llibres en suport digital (aquesta xifra era d’un 5,8% el 2010) i que un 47,9% de la població va comprar una mitjana de 7 llibres (no de text) l’any 2015.

Tot i que l’estudi comença a partir dels 14 anys en endavant, és important destacar que també té un apartat per analitzar els hàbits lectors dels infants de 10 a 13 anys perquè ja comencen a donar les seves opinions. Els resultats mostren que un 86,3% dels infants llegeix en el seu temps de lleure, amb una mitjana de 10,4 llibres l’any.

Aquest estudi complementa l’Enquesta de participació cultural del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura (2014), segons la qual l’índex lector (entès aquí com la lectura d’almenys un llibre a l’any i per motiu d’oci) és d’un 61,7%.

Aquestes dades han estat analitzades per la unitat d’Avaluació i Sistemes d’Informació, de l’Institut Català de les Empreses Culturals ICEC, Direcció General de Creació i Empreses Culturals, Departament de Cultura.

* El Gremi d’Editors de Catalunya ofereix els informes del comerç interior del llibre de la Federación de Gremios de Editores de España i del comerç exterior del llibre de Fedecali, entre d’altres estudis.

** El  Gremi de Llibreters de Catalunya ofereix els informes del comerç interior i exterior del llibre, els baròmetres de la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura (que continua l’Enquesta de participació cultural del Departament de Cultura), i els informes del Observatorio de la Lectura y el libro, entre d’altres estudis “amb l’objectiu d’oferir una radiografia del sector“.

Deixa un comentari