El CoNCA avalua els equipaments culturals

Recordeu les avaluacions d’equipaments culturals que està fent el CoNCA?

“És una de les funcions principals del CoNCA elaborar auditories culturals dels equipaments culturals de titularitat de l’Administració de Generalitat i de les entitats públiques o privades que li ho encomanin”.

Podeu posar-vos al dia!

Deixa un comentari