Ajudes per a la creació de públics per a la cultura, Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha convocat, en règim de concurrència competitiva, subvencions per a la creació de públics per a la cultura, el propassat dia 15 de gener i el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de febrer de 2019.

Es vol subvencionar accions que s’hagin dut a terme des de l’1 d’octubre de 2018 i fins al 30 de setembre de 2019.

S’adrecen a ajuntaments o ens que en depenen, entitats municipals descentralitzades de les comarques gironines, persones físiques o jurídiques que duguin a terme accions de creació, captació i/o increment del públic cultural de les comarques de Girona.

Línia 1: Activitats cultural d’interès públic local

1.1. Activitats culturals d’interès públic local dels municipis o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades, que realitzin una activitat excepcional (centenaris, commemoracions, etc.) i que no estigui inclosa en el fons de Cooperació Cultural.

1.2. Activitats culturals d’interès públic local de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Línia 2: Festivals culturals

2.1. Festivals culturals organitzats per ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades.

2.2. Festivals culturals de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Línia 3: Produccions culturals (audiovisuals, musicals, teatrals, etc.)

S’entén per producció la fase de creació i processament del producte cultural necessària per a poder-lo posar a disposició del públic.

Podeu trobar tota la informació a:

Bases

Convocatòria

 

 

Deixa un comentari