Publicades les bases de suport al desenvolupament de públics 2020

Destacats!

  • Activitats que tinguin com a objectiu la creació, la fidelització o l’increment de públics culturals a Catalunya
  • Activitats en el àmbit de les arts escèniques (dansa, teatre i circ), les arts visuals, l’audiovisual, la música i multidisciplinars dels àmbits esmentats
  • Dues modalitats: activitats adreçades al públic en general i adreçades a col·lectius de cultura inclusiva, amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social.
  • Mireu els requisits (base 3)
  • Veieu les despeses subvencionables (base 4)

Destacats!

  • El 2020 modifica la base de la composició de la comissió de valoració, d’acord amb l’establert per l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d‘igualtat efectiva de dones i homes.
  • Així, les bases del 2019 continuen vigents en tots els altres apartats.
  • Trobeu el Text Refós que suma les dues publicacions de premis i concursos en una sola!

Informarem de la publicació de les convocatòries corresponents i trobareu els formularis corresponents!

  • Per a consultes de gestió dels ajuts podeu adreçar-vos a:
  • Per a consultes sobre les bases podeu adreçar-vos a:

Leave a Reply