Centres Regionals d’Integració / Centres Régionaux d’Intégration

BÈLGICA:

Són estructures gestionades a parts iguals entre el sector públic i el món associatiu.

La principal missió és  la promoció de la participació social, econòmica, cultural i política de les persones estrangeres o d’origen estranger i de la interculturalitat, tot fomentant la cohesió social.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Cultura i Democràcia / Culture et Démocratie

BÈLGICA:

Culture et Démocratie que té com a principal objectiu l’anàlisi de la inserció de la vida cultural dins la vida democràtica i viceversa, ja que una no pot existir deslligada de l’altra.

Treballen i estudien per apropar diferents àmbits com: Art i salut, Cultura i presó, Cultura i treball social, Drets a la cultura, Interculturalitat, i entre altres, destaca una reflexió: Les arts contemporànies, per a qui i per què? Les arts plàstiques en debat.

L’objectiu és crear un diàleg ric que convidi a la cohesió social i a la reflexió sobre els drets humans i culturals.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Accions resultants de l’article 27 i l’accés a la cultura a Bèlgica

La Federació Wallonie Bruxelles (Bèlgica) legisla i, per tant, promou l’accés a les expressions culturals per tothom, i la mediació d’agents culturals i socials diversos i tasques d’alfabetització afavoreixen l’accés a la cultura, però, quins són els resultats?

Coneguem-ne alguns i descobrim alguns dels seus actors:

El PASS Découverte, Chaque premier dimanche du mois, plus de 100 musées belges gratuïts, els Plans d’Accompagnement Global à la Culture, els Centres Culturals i la Maison des Cultures et de la Cohesion Sociale de Molenbeek, com també, Culture et Démocratie, el Répertoire d’artistes, els Operadors Alpha, Alpha-Culture o Alpha TIC, o els Centres Régionaux d’Intégration.

I les seves segmentacions de públics, entre les que hi ha accions de cultura i integració; públic i privat; art i món, art i ciutat; millora social, art i salut; cultura i presó; millora social, interculturalitat; drets culturals, art i escola; arts escèniques, alfabetització o agents.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), a la Federació Wallonie Bruxelles, ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.