Agents i recursos de la cultura d’avui

Desenvolupar la gestió dels públics culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i dels programes de subvencions de Europa Creativa, com es recollia a les conclusions de conferència ‘European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà’ organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

Així, es vol confeccionar una base de dades dels agents i els recursos de la cultura d’avui.

Agents culturals

Per donar a conèixer la gestió de públics i els perfils dels usuaris que contribueixen al desenvolupament del consum cultural, posem en coneixement tot un seguit d’agents que ho permeten. Són de perfils diferents, i és en aquesta riquesa, que es podrà avançar i conèixer l’interès, la curiositat o el desig de les persones per a descobrir cultura. Conegueu-los!

Recursos per a desenvolupar la gestió de públics

Trobar els recursos per a arribar a objectius, els resultats dels quals són a mig o llarg termini, requereix, d’entrada, ser pacient i voler construir una base sòlida per a arribar-hi.

A més dels recursos que aporten alguns dels agents culturals que trobeu a la secció esmentada i de les ajudes europees citades, la Direcció General de Creació i Empreses Culturals ofereix assessorament, eines financeres i ajuts que fomenten el consum cultural. Descobriu-los!

Recursos per a desenvolupar la gestió de públics

Desenvolupar la gestió dels públics culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i dels programes de subvencions de Europa Creativa, com es recollia a les conclusions de conferència ‘European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà‘ organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

A més de les ajudes europees esmentades, que a Catalunya gestiona l’Oficina Europa Creativa Desk – Media Catalunya, la Direcció General de Creació i Empreses Culturals (DGCEC) ofereix assessorament, eines financeres i ajuts que contribueixen al desenvolupament de la creació, producció, formació, exhibició i difusió, tot fomentant el consum cultural.

Les àrees de Creació Equipaments i xarxes, i de les Empreses culturals (Arts EscèniquesArts VisualsAudiovisualDigitalLlibre Música), Mercats i Públics de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) dins la nova organització de la DGCEC, conjuntament amb el Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ofereixen tot un seguit de recursos.

2016

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2016

Convocatòria anticipada publicada!

2015

Subvencions i beques de l’àmbit de les arts visuals

Subvencions per al sector de les arts escèniques

Podeu visitar els web per a més informació i demanar els ajuts. I també posem a la vostra disposició els videotutorials.

L’ICEC aporta una línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. Conegueu-la!

Consulteu, a més, les modalitats de consultoria preferent i de consultoria específica de les Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals 2015, com a opció per a aprofundir en la gestió de públics culturals.

Subvencions per a col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició o la millora d’equipament tecnològic, una opció per a l’ús de les tics per apropar-nos als visitants?. Penseu-hi!.

Atenció!

S’aniran actualitzant els recursos a mida que es vagi publicant les ajudes del Departament de Cultura, que puguin contribuir al desenvolupament dels públics de la cultura.

Recordeu el sistema d’avisos per ser informats de les publicacions dels ajuts del Departament de Cultura.

A més, la Diputació de Barcelona, Oficina de Difusió Artística (ODA) ha publicat les bases de suport de projectes i activitats organitzades des dels espais escènics municipals que tinguin com a objectiu potenciar la comunicació i les relacions d’aquests espais escènics amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania durant l’any 2015.

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU. Estudi dels sectors culturals i creatius a Europa

7 dels 10 museus més visitats del món són europeus

Aquesta és una de les dades que recull l’estudi ‘Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU’, que acaba de presentar Ernst & Young per encàrrec de GESAC (the European Grouping of Societies of Authors and Composers), i que analitza els sectors culturals i creatius a Europa amb dades fins a 2012.

L’estudi, centrat en la facturació i l’ocupació de les indústries culturals i creatives a Europa, també dóna les següents dades agregades:

  • En termes de facturació, les indústries culturals i creatives contribueixen amb un 4,2% al PIB europeu. Per sectors, apareix en primer lloc, el de les arts visuals (inclou també disseny, artesania, museus i patrimoni).
  • En termes d’ ocupació, 7 milions d’europeus treballen directament o indirecta en el sector, el 3,3% de la població activa. És el tercer sector de la UE amb més ocupació directa. Els subsectors amb més ocupació serien les arts escèniques i les arts visuals.

I destaca la resistència de les indústries creatives durant la crisi: si des de l’any 2000 al 2007, l’ocupació va créixer de mitjana un 3,5%, del 2008 al 2012 ho va fer un 0,7%, mentre que l’ocupació a la resta de l’economia queia un 0,7%.

No hi ha dades desagregades per països.

Podeu llegir-lodescarregar-lo .

AGENTS I RECURSOS

Construïm una base de dades dels agents i recursos de la cultura d’avui.

Per què?

Doncs, perquè desenvolupar audiències culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i als Estats Units d’Amèrica.

Va ser el tema de la conferència “European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà” organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

I a Catalunya?

Des de les institucions

Des de les institucions del nostre país, la difusió de la cultura és present a Barcelona Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, a l’espai de trobada de les polítiques culturals locals Interacció de la Diputació de Barcelona o , a DeCultura de la Generalitat de Catalunya.

On trobar dades de cultura

Trobeu dades de culturaBarcelona Dades Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, el suport a la difusió i promoció a les arts escèniques, la música, la dansa i les arts visuals al’ Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i a Dades culturals de la Generalitat de Catalunya.

I des de l’ICEC, l’Observatori de les Empreses Culturals, és una font d’anàlisi rigorosa. Conegueu les Dades i gràfics, com també els Estudis i publicacions!

Des la societat civil

I sense oblidar el paper clau de la societat civil que experimenta altres models culturals i proposa una entesa entre nous i vells models, i també nous mecanismes d’entesa, de representació o de participació.