Ajuts a la creació de públics per a la cultura 2016

Han estat publicades les bases específiques de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2016.

Serà la segona edició d’una línia d’ajuts que vol facilitar l’accés de les persones a la cultura.

Establir estratègies de formació i de divulgació dels àmbits de les arts escèniques (circ, dansa o teatre), les arts visuals, l’audiovisual o la música contribuirà a l’increment de la participació ciutadana des de l’inici de la creació cultural.

Per trobar nous públics o fidelitzar i incrementar els usuaris culturals, es vol facilitar el coneixement i donar a conèixer eines de comprensió lectora de cadascuna de les disciplines esmentades amb la ferma convicció que la cultura fa créixer l’usuari com a persona.

El 2015 es va convocar la primera edició de la línia de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura en els àmbits de les arts escèniques (circ, dansa o teatre), les arts visuals, l’audiovisual o la música, amb dues modalitats:

  • Una modalitat per projectes i activitats professionals que tinguin com a objectiu la formació adreçats a persones que no siguin professionals dels àmbits esmentats. Les activitats poden consistir en jornades, tallers, cursos, congressos, seminaris, trobades o altres actuacions en l’àmbit de la formació reglada o no reglada.
  • La segona modalitat és el suport a l’organització de premis, concursos o gales que fomentin tot un sector dels àmbits citats.

I ara, arranca la segona edició (Resolució CLT/2621/2015, de 9 de novembre, DOGC núm. 7000, de 18/11/2015).

Llegiu les bases específiques i la convocatòria corresponent que obrirà el termini de presentació de sol·licituds.

I recordeu que caldrà llegir també les bases generals  reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva, de l’Institut Català de les Empreses Culturals (Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, DOGC núm. 7014 de 9/12/2015), per conèixer la quantia, la documentació a presentar, el termini de resolució o el procediment de les justificacions, entre altres qüestions.

Recordeu que també cal tenir present el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Entre altres qüestions, llegireu el termini d’expedició de les factures o documents justificatius de l’activitat feta, important a l’hora de confeccionar el pressupost que acompanyarà la memòria del projecte o activitat de creació de públics per a la cultura (pàgina 15).

Recursos per a desenvolupar la gestió de públics

Desenvolupar la gestió dels públics culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i dels programes de subvencions de Europa Creativa, com es recollia a les conclusions de conferència ‘European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà‘ organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

A més de les ajudes europees esmentades, que a Catalunya gestiona l’Oficina Europa Creativa Desk – Media Catalunya, la Direcció General de Creació i Empreses Culturals (DGCEC) ofereix assessorament, eines financeres i ajuts que contribueixen al desenvolupament de la creació, producció, formació, exhibició i difusió, tot fomentant el consum cultural.

Les àrees de Creació Equipaments i xarxes, i de les Empreses culturals (Arts EscèniquesArts VisualsAudiovisualDigitalLlibre Música), Mercats i Públics de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) dins la nova organització de la DGCEC, conjuntament amb el Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC ofereixen tot un seguit de recursos.

2016

Subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2016

Convocatòria anticipada publicada!

2015

Subvencions i beques de l’àmbit de les arts visuals

Subvencions per al sector de les arts escèniques

Podeu visitar els web per a més informació i demanar els ajuts. I també posem a la vostra disposició els videotutorials.

L’ICEC aporta una línia de subvencions per a la creació de públics per a la cultura. Conegueu-la!

Consulteu, a més, les modalitats de consultoria preferent i de consultoria específica de les Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals 2015, com a opció per a aprofundir en la gestió de públics culturals.

Subvencions per a col·laborar amb les galeries d’art de Catalunya per a l’adquisició o la millora d’equipament tecnològic, una opció per a l’ús de les tics per apropar-nos als visitants?. Penseu-hi!.

Atenció!

S’aniran actualitzant els recursos a mida que es vagi publicant les ajudes del Departament de Cultura, que puguin contribuir al desenvolupament dels públics de la cultura.

Recordeu el sistema d’avisos per ser informats de les publicacions dels ajuts del Departament de Cultura.

A més, la Diputació de Barcelona, Oficina de Difusió Artística (ODA) ha publicat les bases de suport de projectes i activitats organitzades des dels espais escènics municipals que tinguin com a objectiu potenciar la comunicació i les relacions d’aquests espais escènics amb la comunitat i amb sectors específics de la ciutadania durant l’any 2015.