Art i ciutat. Diàlegs entre entorn urbà i arts visuals

XII Jornada de pedagogia de l’art i museus. Art, educació i comunitat. Projectes Artístics i Intervenció en Contextos socials, Museu d’Art Modern, Tarragona

El Museu d’Art Modern Tarragona ha organitza la XII Jornada de pedagogia de l’art i museus el 29 d’abril de 2015.

“Una part important de l’aventura creativa del segle XX, i del que hem recorregut del segle XXI, s’ha orientat cap al paper social de les arts. El propòsit de dotar el quefer dels artistes d’un sentit social, compromès, la seva voluntat de participar en l’arena del debat col·lectiu, no són idees noves”.

Conegueu l’objectiu del programa i els participants!

Ben aviat trobareu el relat de la jornada a la secció Estudis, informes i dades del blog!

Llegiu el resum fet per la Diputació de Tarragona.

Conegueu les edicions anteriors i els seus actes i publicacions:

09/04/2014

XI Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus

Art i ciutat. Diàlegs entre entorn urbà i arts visuals

17/04/2013

X Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus

Arts, educació i interdisciplinarietat. Els projectes, punt de trobada entre museus i escola

18/04/2012

IX Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus

Confluències en art i educació. L’educació formal com a interlocutora en l’acció educativa del museu

6/04/2011

VIII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus

Educació, museus i cultura per la pau. Construint ponts des de l’art

14 i 21/04/2011

VII Jornada de Pedagogia de l’Art i Museus

El mirall múltiple: art, museus i inclusivitat social


Noves formes de programació als cinemes

Amb el propòsit d’atreure públic als cinemes, des de fa un temps sorgeixen iniciatives que amplien les programacions o que redefineixen el posicionament del propi cinema. Així doncs, a més d’oferir les seves programacions habituals, als cinemes Yelmo Icària es poden veure òperes, obres de teatre i espectacles de dansa internacional; o es pot cantar i ballar mentre es gaudeix d’un musical als Cinemes Aribau.

En el cas dels cinemes nous, la programació ofereix  quelcom diferent: el Phenomena Experience, l’antic cinema Nàpols, recupera clàssics de tots els temps i  grans pel·lícules de sèrie B, mentre que el Cinema Texas ofereix una programació de reestrenes i unes maratons de terror, en les quals l’espectador pot tornar a sentir autèntica por.

Ampliar la programació, provar amb nous formats, seduir, emocionar… en definitiva, encetar iniciatives que trenquin litúrgies convencionals per arribar a una audiència que cada vegada es torna més exigent i participativa.

Operadors Alpha i Alpha-Cultura, agents socials d’alfabetització cultural

BÈLGICA:

Agents socials d’alfabetització i mediació cultural

Des fa 30 anys, els Operadors Alpha, coneguts com operadors d’alfabetització, organitzen visites a museus, a espais públics d’interès culturals, sortides per conèixer el barri en el que desenvolupen les tasques d’alfabetització, trobades amb personatges d’interès que puguin aportar inquietuds culturals, i tallers diversos (d’escriptura, pintura, fotografia, teatre, contes, cant, mim, rap, etc).

I també organitzen altres tasques paral·leles com cursos sobre la salut, la relació pares-fills, formació en drets socials o en recerca d’ocupació, entre d’altres.

Són operadors que, per voluntat política, tenen una actitud global i integradora per aconseguir més cohesió social.

Aquests operadors Alpha poden demanar ser operadors de projectes Alpha-Culture, que són projectes on els promotors han de ser estructures artístiques o socioartístiques que facilitin les pràctiques artístiques (tallers creatius, conferències, promoció de lectura) i l’accés a la cultura (visites culturals) de ciutadans en situació de risc d’exclusió social, i també, operadors Alpha TIC. Descobrim-los!

Coneguem l’organització de la Federació Wallonie-Bruxelles i els sectors culturals que recolza: les arts de l’escena, les lletres i el llibre, el patrimoni i les arts plàstiques, Joventut i educació permanent, Audiovisual i multimèdies i Multidisciplinar.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Repertori d’artistes, un projecte de socialització de la cultura

BÈLGICA:

En la línia de socialització de la cultura hi ha l’agent Culture et Democratie, que posa de manifest des l’any 1993, que les arts i la cultura participen, de manera essencial, en l’existència d’una societat civilitzada i contribueixen a  preservar la seva identitat.

A més, ofereix el servei Répertoire d’artistes et d’associations de Culture & Démocratie que convida a artistes o persones que vulguin compartir els seus coneixements amb un públic variat, a través de tallers, activitats artístiques o sortides culturals.

També disposen d’un Centre de documentació sobre diferents aspectes del món cultural, siguin polítics o de drets culturals, recursos econòmics, socials o educatius, estatut dels artistes, sociologia de l’art, entre altres, per tal que els artistes, els professionals de la cultura o les persones interessades puguin aprofundir sobre aquestes temàtiques.

Paral·lelament, compten amb un servei d’Animació i formació que se centra en fer partíceps a artistes o persones interessades en les accions de l’associació, de les quals després en fan campanyes d’informació i conscienciació, conferències, col·loquis o xerrades amb el suport dels convidats.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

 

Concertation. Centres Culturals a Bèlgica

BÈLGICA:

Agent, art i ciutat, millora social

Centres Culturals a Bèlgica són, per tradició i per voluntat política, el lloc privilegiat per l’acció cultural tant des de la mediació com des de l’ alfabetització.

La seva missió és la de triangular entre la institució, l’obra cultural i els ciutadans, i trobar un espai de diàleg i d’ interacció propici a la cohesió social.

La seva voluntat de transversalitat li aporta no només el diàleg permanent dins del centre cultural sinó també fora d’aquest, amb la promoció de les seves activitats i de totes les accions socials i culturals que es desenvolupen al seu entorn.

Susciten la convivialitat, la creativitat, el coneixement mutu, la participació, i en definitiva, amplien l’horitzó sociocultural dels ciutadans.

Un exemple concret de la voluntat de la cultura social per possibilitar la cohesió social i cultural del 2014, ha estat:

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Cada dos anys, la Federació Wallonie-Bruxelles i la Comissió de la Comunitat francesa de Bèlgica decideix recolzar expressament la vitalitat cultural d’una ciutat o d’un districte o d’un barri.

En el 2014, ha estat el barri de Molenbeek, que s’ha transformat en La Métropole Culture 2014. S’implica a les associacions socials i culturals del barri, així com a la ciutadania que hi viu, per dur a terme activitats culturals i diferents esdeveniments d’implicació ciutadana. El principal objectiu és dinamitzar el barri, tant a nivell cultural com econòmic, però sobretot millorar la cohesió social mitjançat activitat cultural.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.