AGENTS I RECURSOS

Construïm una base de dades dels agents i recursos de la cultura d’avui.

Per què?

Doncs, perquè desenvolupar audiències culturals és una de les prioritats arreu d’Europa i als Estats Units d’Amèrica.

Va ser el tema de la conferència “European audiences 2020 and beyond / Audiències europees: 2020 i més enllà” organitzat per la Comissió Europea el 16 i 17 d’octubre de 2012.

I a Catalunya?

Des de les institucions

Des de les institucions del nostre país, la difusió de la cultura és present a Barcelona Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, a l’espai de trobada de les polítiques culturals locals Interacció de la Diputació de Barcelona o , a DeCultura de la Generalitat de Catalunya.

On trobar dades de cultura

Trobeu dades de culturaBarcelona Dades Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, el suport a la difusió i promoció a les arts escèniques, la música, la dansa i les arts visuals al’ Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona i a Dades culturals de la Generalitat de Catalunya.

I des de l’ICEC, l’Observatori de les Empreses Culturals, és una font d’anàlisi rigorosa. Conegueu les Dades i gràfics, com també els Estudis i publicacions!

Des la societat civil

I sense oblidar el paper clau de la societat civil que experimenta altres models culturals i proposa una entesa entre nous i vells models, i també nous mecanismes d’entesa, de representació o de participació.

Deixa un comentari