Com acostar l’art d’avui als joves

Els adolescents prenen el museu

Teresa Sesé (La Vanguardia, 11/01/2015, pàgina 61), fa un recull dels assaigs de fórmules d’acostament que els permetin conèixer els punts de vista dels  joves per tal de poder connectar amb els seus gustos i inquietuds.

L’objectiu és aconseguir el pas de públic captiu (ja hi van als museus a través de les visites escolars o sessions familiars) a anar de manera independent, que sentin que son també benvinguts. Es tracta de no perdre’ls!.

La Sala de les Turbines de la Tate Modern, el MoMa de Queens o l’ Institute of Contemporary Art de Boston, i el Reina Sofia o el MACBA i el CCCB, que organitzen el projecte Habitació 1418 per a joves de 14 a 18 anys, duen accions per aconseguir apropar els joves novament als museus.