Publicades subvencions europees al desenvolupament d’audiències

Dins del marc d’Europa Creativa i per estimular l’interès i l’acccés als treballs audiovisuals europeus, s’acaba de publicar la convocatòria d’ajuts al desenvolupament d’audiències: Film Literacy (acció 1) i Esdeveniments desenvolupament d’audiències (acció 2).

En aquest sentit, les activitats han de promoure l’alfabetització audiovisual i augmentar el coneixement audiovisual, i l’interès, pels treballs audiovisuals europeus i del patrimoni cinematogràfic, sobretot entre el públic jove.

Per altra banda, també es vol fomentar activitats que facilitin la circulació dels films europeus arreu del món, així com la circulació de films internacionals a Europa en totes les plataformes de distribució.

L’acció 1, Film Literacy, està orientada a projectes que promoguin mecanismes per a millorar la cooperació entre iniciatives d’alfabetització audiovisual a Europa i amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i la dimensió europea d’aquestes inciatives.

Els sol·licitants poden ser instituts de cinematografia,, filmoteques, festivals, i d’altres organismes actius del sector, a més a més, caldrà que hi participin un mínim de 3 socis de tres terrritoris diferents i que cobreixin 3 idiomes diferents.

L’acció 2, Esdeveniments desenvolupament d’audiències, projectes que es centrin en estratègies innovadores i participatives per tal d’ampliar, especialment entre els joves, el públic pels films europeus.

Els projectes han de comprendre un mínim  de 3 socis del sector audiovisual, provinents de 3 països participants del subprograma MEDIA.

Els sol·licitants podran ser agents de vendes, distribuïdores, festivals, cadenes de TV, cinemes, plataformes on line, associacions de promoció cinematogràfica…Essent no elegibles les persones físiques.

La convocatòria està oberta fins el 26 de març de 2015 a les 12 del migdia.


El concepte “alfabetització cultural” a França

El concepte “alfabetització cultural” no s’utilitza a França.

Si es vol conèixer aquelles accions que permeten a un públic no iniciat l’aprenentatge d’un nou llenguatge artístic. Tots ells tracten segmentacions de públics diferents. Coneix aquestes activitats i també els seus actors!

El país veí ofereix exemples per al llenguatge audiovisual:

Les arts visuals i arts plàstiques

Les arts escèniques

L’edició de continguts editorialsaixí com, per al foment de la lectura.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) de París ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

 

Accions resultants de l’article 27 i l’accés a la cultura a Bèlgica

La Federació Wallonie Bruxelles (Bèlgica) legisla i, per tant, promou l’accés a les expressions culturals per tothom, i la mediació d’agents culturals i socials diversos i tasques d’alfabetització afavoreixen l’accés a la cultura, però, quins són els resultats?

Coneguem-ne alguns i descobrim alguns dels seus actors:

El PASS Découverte, Chaque premier dimanche du mois, plus de 100 musées belges gratuïts, els Plans d’Accompagnement Global à la Culture, els Centres Culturals i la Maison des Cultures et de la Cohesion Sociale de Molenbeek, com també, Culture et Démocratie, el Répertoire d’artistes, els Operadors Alpha, Alpha-Culture o Alpha TIC, o els Centres Régionaux d’Intégration.

I les seves segmentacions de públics, entre les que hi ha accions de cultura i integració; públic i privat; art i món, art i ciutat; millora social, art i salut; cultura i presó; millora social, interculturalitat; drets culturals, art i escola; arts escèniques, alfabetització o agents.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), a la Federació Wallonie Bruxelles, ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Operadors Alpha i Alpha-Cultura, agents socials d’alfabetització cultural

BÈLGICA:

Agents socials d’alfabetització i mediació cultural

Des fa 30 anys, els Operadors Alpha, coneguts com operadors d’alfabetització, organitzen visites a museus, a espais públics d’interès culturals, sortides per conèixer el barri en el que desenvolupen les tasques d’alfabetització, trobades amb personatges d’interès que puguin aportar inquietuds culturals, i tallers diversos (d’escriptura, pintura, fotografia, teatre, contes, cant, mim, rap, etc).

I també organitzen altres tasques paral·leles com cursos sobre la salut, la relació pares-fills, formació en drets socials o en recerca d’ocupació, entre d’altres.

Són operadors que, per voluntat política, tenen una actitud global i integradora per aconseguir més cohesió social.

Aquests operadors Alpha poden demanar ser operadors de projectes Alpha-Culture, que són projectes on els promotors han de ser estructures artístiques o socioartístiques que facilitin les pràctiques artístiques (tallers creatius, conferències, promoció de lectura) i l’accés a la cultura (visites culturals) de ciutadans en situació de risc d’exclusió social, i també, operadors Alpha TIC. Descobrim-los!

Coneguem l’organització de la Federació Wallonie-Bruxelles i els sectors culturals que recolza: les arts de l’escena, les lletres i el llibre, el patrimoni i les arts plàstiques, Joventut i educació permanent, Audiovisual i multimèdies i Multidisciplinar.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.