Concertation. Centres Culturals a Bèlgica

BÈLGICA:

Agent, art i ciutat, millora social

Centres Culturals a Bèlgica són, per tradició i per voluntat política, el lloc privilegiat per l’acció cultural tant des de la mediació com des de l’ alfabetització.

La seva missió és la de triangular entre la institució, l’obra cultural i els ciutadans, i trobar un espai de diàleg i d’ interacció propici a la cohesió social.

La seva voluntat de transversalitat li aporta no només el diàleg permanent dins del centre cultural sinó també fora d’aquest, amb la promoció de les seves activitats i de totes les accions socials i culturals que es desenvolupen al seu entorn.

Susciten la convivialitat, la creativitat, el coneixement mutu, la participació, i en definitiva, amplien l’horitzó sociocultural dels ciutadans.

Un exemple concret de la voluntat de la cultura social per possibilitar la cohesió social i cultural del 2014, ha estat:

Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek. Cada dos anys, la Federació Wallonie-Bruxelles i la Comissió de la Comunitat francesa de Bèlgica decideix recolzar expressament la vitalitat cultural d’una ciutat o d’un districte o d’un barri.

En el 2014, ha estat el barri de Molenbeek, que s’ha transformat en La Métropole Culture 2014. S’implica a les associacions socials i culturals del barri, així com a la ciutadania que hi viu, per dur a terme activitats culturals i diferents esdeveniments d’implicació ciutadana. El principal objectiu és dinamitzar el barri, tant a nivell cultural com econòmic, però sobretot millorar la cohesió social mitjançat activitat cultural.

L’Oficina de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) a la Federació Wallonie Bruxelles ens informa de les accions que duen a terme per apropar la cultura als ciutadans.

Deixa un comentari