Pass a l’acte

Aquest teatre s’associa amb d’altres teatres, Théatre Océan Nord, Théâtre du Rideau, KVS, per presentar el teatre contemporani a l’ensenyament reglat. S’acompanya a alumnes de classes de secundària a veure diferents espectacles, fent que participin en tallers i que comparteixin experiències amb els artistes o amb els equips tècnics.

Deixa un comentari