Ajuts a la creació de públics per a la cultura 2016

Han estat publicades les bases específiques de subvencions per a la creació de públics per a la cultura 2016.

Serà la segona edició d’una línia d’ajuts que vol facilitar l’accés de les persones a la cultura.

Establir estratègies de formació i de divulgació dels àmbits de les arts escèniques (circ, dansa o teatre), les arts visuals, l’audiovisual o la música contribuirà a l’increment de la participació ciutadana des de l’inici de la creació cultural.

Per trobar nous públics o fidelitzar i incrementar els usuaris culturals, es vol facilitar el coneixement i donar a conèixer eines de comprensió lectora de cadascuna de les disciplines esmentades amb la ferma convicció que la cultura fa créixer l’usuari com a persona.

El 2015 es va convocar la primera edició de la línia de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la creació de públics per a la cultura en els àmbits de les arts escèniques (circ, dansa o teatre), les arts visuals, l’audiovisual o la música, amb dues modalitats:

  • Una modalitat per projectes i activitats professionals que tinguin com a objectiu la formació adreçats a persones que no siguin professionals dels àmbits esmentats. Les activitats poden consistir en jornades, tallers, cursos, congressos, seminaris, trobades o altres actuacions en l’àmbit de la formació reglada o no reglada.
  • La segona modalitat és el suport a l’organització de premis, concursos o gales que fomentin tot un sector dels àmbits citats.

I ara, arranca la segona edició (Resolució CLT/2621/2015, de 9 de novembre, DOGC núm. 7000, de 18/11/2015).

Llegiu les bases específiques i la convocatòria corresponent que obrirà el termini de presentació de sol·licituds.

I recordeu que caldrà llegir també les bases generals  reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència competitiva, de l’Institut Català de les Empreses Culturals (Resolució CLT/2818/2015, de 26 de novembre, DOGC núm. 7014 de 9/12/2015), per conèixer la quantia, la documentació a presentar, el termini de resolució o el procediment de les justificacions, entre altres qüestions.

Recordeu que també cal tenir present el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Entre altres qüestions, llegireu el termini d’expedició de les factures o documents justificatius de l’activitat feta, important a l’hora de confeccionar el pressupost que acompanyarà la memòria del projecte o activitat de creació de públics per a la cultura (pàgina 15).

Una resposta a “Ajuts a la creació de públics per a la cultura 2016

Leave a Reply