FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Aquesta fundació és una plataforma de trobada, discussió i debat per a professionals de les diferents disciplines del món cultural, tal i com ella és defineix.

Entre les seves finalitats hi ha la de contribuir al desenvolupament dels professionals de la cultura a través d’activitats orientades a fomentar la col·laboració, millorar la capacitació professional, facilitar noves eines de gestió, impulsar el treball en xarxa i la internacionalització i recolzar els emprenedors culturals.

En el seu web tant s’hi poden trobar cursos per a la formació de gestors culturals, com trobades, com l’Observatorio de la Cultura, on s’hi poden trobar informes anuals propis sobre la situació de la cultura a Espanya, segons un panell d’experts, o bé d’altres informes sobre diferents temàtiques d’interès, com el que es va fer a juny de 2013 en el qual s’analitzava la gestió i evolució dels públics de les organitzacions culturals. Es pot consultar clicant aquí.

Deixa un comentari