Plataformes de trobada i debat cultural

Interacció entre agents

Els espectadors, els autors, els creadors o productors, els equipaments, els crítics, els exhibidors, les fires, els mercats, dialoguen i dissenyen accions.

Uns altres agents sumen alguns d’aquests prescriptors. Conegueu una primera tria de punts de treball, conversa i debat cultural, o llocs de trobada, que funcionen en col·laboració i faciliten a les persones l’accés a la cultura.

                

Deixa un comentari