DE CARA EL PÚBLIC. Programa de formació de desenvolupament de públics culturals

DE CARA EL PÚBLIC és el programa de formació per a la creació, captació, increment i fidelització de públics de la cultura a Catalunya.

El Servei de Desenvolupament Empresarial SDE de l’ICEC proporciona formació a empreses i entitats culturals. I des del seu inici l’abril de 2013, l’ Àrea de Públics conjuntament amb el SDE, organitzen formacions entorn el desenvolupament de públics per a tots els sectors culturals:

2020

toca redissenyar, repensar….

 

2019

 

2018

            

2017

2016

2015

2014

               

                       

2013

Resolució de les subvencions per a la creació de públics per a la cultura

La creació de públics per a la cultura és l’objectiu de la nova línia de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Són objecte d’ajut els projectes i activitats adreçats a la creaciócaptació o increment de públics de la cultura a Catalunya, tot atenent les modalitats següents:

a) Projectes i activitats professionals dels àmbits de les arts escèniques (dansa, teatre o circ), les arts visuals, l’audiovisual o la música que tinguin com a objectiu la formació, en els respectius llenguatges, que generin més públics no professionals.

b) Suport a l’organització de premis, concursos o gales d’inauguració de temporadaque fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l’audiovisual o la música.

Aprofundiu en la lectura de la primera convocatòria d’aquesta línia d’ajut.

Atenció! S’ha resolt la línia. Entreu al Tauler electrònic del Departament de Cultura!

Els punts clau de la línia!

Recull de les bases generals que cal consultar:

Bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts, Resolució CLT/2383/2014, DOGC Núm. 6738

  • trobeu la base general 4 Quantia (pàgina 5) on també trobeu la despesa mínima que cal realitzar i justificar i el que cal fer per poder considerar acomplert l’objecte i finalitat de l’ajut.
  • trobeu documentació a presentar a la base general 7 (pàgina 7)
  • trobeu el termini de resolució a la base 13 (pàgines 10-11)
  • trobeu la modalitat de justificació a la base general 16.2 i 16.3 (pàgines 11-13)
  • respecte les factures i els documents acreditatius del pagament, podeu llegir les bases 16.5 i 16.6

Bases generals modificades, Resolució CLT/266/2015, DOGC Núm. 6816, en cas que la sol·licitud d’ajut sigui per una activitat feta.

Ordre CLT/4/2013, de 2 de gener, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica obligatòria dels procediments de concessió, justificació, modificació i revocació d’ajuts de concurrència pública, DOGC Núm. 6297

Per a tota consulta podeu adreçar-vos a:

Unitat de Gestió d’Ajuts, 935 547 853

Àrea de Públics, 935 575 388

Cursos d’investigació de públics a l’UB

Cursos d’investigació de públics aquest juliol a la UB

Els juliols de la UB ofereixen un curs d’estiu per poder entendre el rol de l’espectador dins el fet cultural i oferirà l’evolució històrica del concepte de públic.

L’estatut de l’espectador. Polítiques de la mirada i llindars de la inacció anima a debatre i a reflexionar sobre l’evolució del rol de “espectador” fins al moment actual. Es parlarà de les diferents tipologies d’espectacle cultural i de com aquestes han definit les característiques i potencialitats del públic. De la mateixa manera, s’inclou en el curs un terme que ha esdevingut referent: el nou públic.

Entre els formadors que impartiran aquest curs s’hi troben diversos especialistes: començant pel Dr. Manuel Delgado, antropòleg, o l’expert en aplicacions digitals i software, Rubén Ramos. D’aquesta manera, s’intentarà aconseguir una visió més transversal i multi-disciplinar sobre la investigació i la recerca sobre el públic.

Coneixem què volen els públics?

Aquests dies el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, ha estat notícia. Aquesta nova entrada vol fer una mirada des la gestió dels públics i vol recollir pensaments i preguntes d’artistes, comissaris o historiadors, en aquest sentit, que comuniquen Teresa Sesé i Josep Massot en el seu article “MACBA. Quin museu volem? (La Vanguardia, 29/03/2015, pàgina 56).

“Quin sentit ha de tenir avui un museu d’art contemporani?”, “Cal fer més pedagogia“, “Ha de recuperar públics locals” Joan Fontcuberta, fotògraf.

“Ah… però podem somiar un nou MACBA?”,  “El museu hauria de transformar el seu accés al públic i obrir-se a aquesta plaça que vibra amb els joves que juguen o s’aturen a xerrar, però que mai no hi entren”. “Podem somiar un MACBA ple de gent, com hem experimentat a la Tate o el Pompidou?”, Laura Terré, historiadora de la fotografia.

“El que espero de qualsevol museu que visito és que respongui a un teixit local participatiu que, des d’una visió global, m’ajudi a interrogar-me sobre el present, a conèixer el territori on s’ubica, que proposi i exposi línies d’investigació de llarg recorregut que ajudin a pensar i formar un arxiu de coneixement que miri més enllà de la seva clàssica funció de banc d’obres, i que sigui un agent actiu en la construcció d’un nou sentir polític”. Eulàlia Valldosera, artista.

“Ha de deixar de ser excloent, ha estat d’esquena a la ciutadania i a la creació contemporània de la ciutat”. “I com que l’art contemporani no és un assumpte fàcil, l’haurà d’explicar i oferir possibilitats de reflexió, crítica i raonament a la ciutadania. O sigui pedagogia“, Joan Pere Viladecans, artista.

“El museu ha de treballar per ser reconeixible i reconegut perquè desenvolupa un programa singular, pensat per donar servei als usuaris, residents i visitants que formen públics diversos; ha d’interpelar-los i estimular la seva curiositat per aprendre, gaudir i pensar. Ha de ser actiu i proactiu a l’hora de generar coneixements i nous formats per vincular l’art amb les ciències humanes o socials, el disseny i la ciència a través d’exposicions i activitats dins i fora del museu”, Rosa Pera, comissària.

“amb un equip … amb ganes d’interessar el possible públic jove, cada vegada menys atret per l’art plàstic”, Carlos Pazos, artista.

Així, amb mirada de gestió de públics, ressalten aquests suggeriments d’accions a fer i pensaments:

…pedagogia; recuperar públics locals; obrir-se al públic de l’entorn més proper; ajudar a pensar i a interrogar-nos sobre el present; donar a conèixer el territori on s’ubica; explicar i oferir possibilitats de reflexió, crítica i raonament, o sigui, pedagogia; interpelar els públics diversos i estimular la seva curiositat per aprendre, gaudir i pensar…

I vosaltres, lectors d’aquest blog, què penseu com a usuaris de la cultura quan en gaudiu? Què espereu? Què us motiva? Per què heu triat una activitat i no una altra? Compartiu l’experiència cultural? Us feu aquestes preguntes i les voleu fer arribar? De ben segur que tots els espais culturals ho agrairan.

FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Aquesta fundació és una plataforma de trobada, discussió i debat per a professionals de les diferents disciplines del món cultural, tal i com ella és defineix.

Entre les seves finalitats hi ha la de contribuir al desenvolupament dels professionals de la cultura a través d’activitats orientades a fomentar la col·laboració, millorar la capacitació professional, facilitar noves eines de gestió, impulsar el treball en xarxa i la internacionalització i recolzar els emprenedors culturals.

En el seu web tant s’hi poden trobar cursos per a la formació de gestors culturals, com trobades, com l’Observatorio de la Cultura, on s’hi poden trobar informes anuals propis sobre la situació de la cultura a Espanya, segons un panell d’experts, o bé d’altres informes sobre diferents temàtiques d’interès, com el que es va fer a juny de 2013 en el qual s’analitzava la gestió i evolució dels públics de les organitzacions culturals. Es pot consultar clicant aquí.