Construint audiències. La imatge en moviment, LOOP FAIR 2014

L’edició de 2014 de LOOP FAIR se centra en la construcció de les audiències de la imatge en moviment amb especial atenció a la creació de nous públics i de comunitats de participants.

Per què el FOCUS 2014 va ser implicar a les audiències?

Els organitzadors defineixen l’art contemporani com un conjunt de pràctiques diverses que aporten una sèrie de coneixements específics no només a través de les obres i la seva capacitat de crítica cultural i social. Les seves dinàmiques de treball en els processos de producció, col·laboració, inscripció pública, comunicació i difusió han de ser igualment considerades en aquest aspecte perquè el nivell d’impacte en les audiències depèn de com s’encarin aquests processos mediadors.

Llegiu +!

Idees clau:

  • L’exhibició ha d’anar lligada amb l’educació”, com també, “s’ha d’establir una conversa amb el públic”, Marcus Kreiss
  • “És necessari tenir programes educatius que ajudin a entendre l’obra” i és important “desenvolupar comunitats de públics, en comptes de només públics”, François Michaud
  • S’han de crear “comunitats d’aprenentatge i construir el marc i el tema de treball: xarxa, intercanvi, comunitats de pràctica, educació popular, renovació de l’educació social i cultural. “Pedagogia és aprendre i crear junts”, Javier Rodrigo
  • Els públics són prousuaris (prousers), no només usuaris (users). Atraure els públics involucrant-los en els projectes des del inici, convidant-los a participar, Javier Rodrigo
  • Provar de trobar un enllaç amb el que tu penses que vol la gent“, Mark Coetzee
  • Les tics per superar la distància entre els públics i l’art de la imatge en moviment.

Llegiu el relat de la jornada!

Deixa un comentari