FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA

Aquesta fundació és una plataforma de trobada, discussió i debat per a professionals de les diferents disciplines del món cultural, tal i com ella és defineix.

Entre les seves finalitats hi ha la de contribuir al desenvolupament dels professionals de la cultura a través d’activitats orientades a fomentar la col·laboració, millorar la capacitació professional, facilitar noves eines de gestió, impulsar el treball en xarxa i la internacionalització i recolzar els emprenedors culturals.

En el seu web tant s’hi poden trobar cursos per a la formació de gestors culturals, com trobades, com l’Observatorio de la Cultura, on s’hi poden trobar informes anuals propis sobre la situació de la cultura a Espanya, segons un panell d’experts, o bé d’altres informes sobre diferents temàtiques d’interès, com el que es va fer a juny de 2013 en el qual s’analitzava la gestió i evolució dels públics de les organitzacions culturals. Es pot consultar clicant aquí.

Enquesta de participació cultural Catalunya 2014

Nova mirada per a conèixer les “actituds i els valors per la cultura”

Sergi Mosteiro del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura presenta l’ Enquesta de participació cultural Catalunya 2014, en el nou número de febrer de 2015 de la publicació DeCultura.

El Departament de Cultura destaca la incorporació de noves preguntes de caràcter qualitatiu que amplien la informació sobre els hàbits i les pràctiques culturals de la població catalana.

L’objectiu és proporcionar informació estadística més detallada que permeti contextualitzar les pràctiques culturals i d’oci des d’una perspectiva que tingui en compte la dimensió social de la cultura, això ésles actituds i els valors dels ciutadans de Catalunya vers el fet culturalafegeix Sergi Mosteiro.

Analitzar la participació cultural requereix situar-se en el moment previ a la pràctica o consum i centrar l’interès en les motivacions i barreres amb les quals es troba la població a l’hora d’accedir a la cultura, així com en les vies d’informació cultural.

De la mateixa manera, des d’una perspectiva de polítiques públiques, identificar incentius a la participació pot resultar útil a l’hora de desenvolupar i implementar accions concretes que permetin augmentar tant el nivell de participació com el seu contingut o la seva qualitat.

I tot això, sense perdre de vista quins són els significats que les persones atorguen al fenomen cultural i com s’ubiquen en un espai social, interrelacional i participatiu com és el de la cultura“.

Comencem la lectura?

Aquesta capçalera del Departament de Cultura llançava el número 1 el març de 2014 quan va presentar Participació cultural a Catalunya 2013 que encetava aquesta nova línia analítica.

És la nova mirada de públics que permetrà de conèixer gustos i costums dels usuaris de la cultura. Ben segur que també contribuirà decisivament al desenvolupament de la gestió de públics.

I conegueu tots els números editats!.

Estudis, informes i dades de desenvolupament de públics

Com conèixer els públics de la cultura? Com aprofundir en allò que els interessa i enriqueix? Com mirar d’aconseguir la seva fidelització o convidar nous públics ? Com mirar d’integrar una mica més la cultura en la vida quotidiana de les persones?

Amb dades i la seva anàlisi, i també amb temps per a explotar la informació.

DE CARA EL PÚBLIC

És el programa de formació per a la creació, captació, increment i fidelització de públics de tots els àmbits de la cultura. Així, des del seu inici l’abril de 2013, l’ Àrea de Públics conjuntament amb el Servei de Desenvolupament Empresarial de l’ICEC, ha organitzat formacions per a tots els sectors culturals.

Conegueu aquest Programa!

ESTUDIS, INFORMES I DADES DE DESENVOLUPAMENT DE PÚBLICS

S’ofereix una ordenació dels diferents estudis, informes i dades de desenvolupament de públics d’aquest blog, que complementen la primera recopilació i que suma també, el programa de cara al públic, tot convidant-vos a enriquir el blog, punt de trobada i de diàleg per al desenvolupament de l’accés de les persones a la cultura.

I no oblideu la secció d’entrevistes d’aquest blog!

I concretament, les dades i els gràfics de la Demanda i dels Hàbits de participació cultural de l’Observatori empreses culturals.

Com també la secció de Recursos de l’Observatori dels Públics de l’Institut Català de Recerca del Patrimoni Cultural.

 

2022

Time-to-Act-Info

Time to Act. és l’hora d’actuar: la inclusió en les programacions culturals, 21.09.22

Europe Beyond Acces. Time to Act: Com el desconeixement en el sector cultural crea barreres per a artistes i públics discapacitats, presentació on line 3 de desembre de 2021

2021

XIII Jornada de Inclusión social en las artes escènicas y la música. Desplazamientos y tránsitos, Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao, 3-5.11.2021

 

DG Política Lingüística, Departament de Cultura, març 2021

 

Conegueu totes les publicacionsASIMÉTRICA

2020

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

2018

Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes Escénicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017


estudi
ImageServlet

 

 

2016

       iniciacio-a-la-comunicacio-cultural

 

 

 

 

 

2015

interaccio-15 culture-democratie_estudis-300x286 jornades-accessibilitat-i-inclusic3b3-2015 impactes          iniciacio-a-la-comunicacio-cultural          conca
estadistica marketingartes15-300x123 el-canvi-cultural-a-catalunya-retrat-duna-generacic3b3abierto-al-pc3bablico-nc3bam-4                             escena-y-publico

 

 

 

2014

europe-talks  iniciacio-a-la-comunicacio-cultural-2 forum-art talking-galleries    loop-fair               quienes-somos-slider-asimetrica1-300x137                              the-road-to-results-effective-practices-for-building-arts-audiences-a

 

 

 

 

2013

                   

2012

2011

 

El màrqueting i la cerca de nous públics

No podem tractar els públics de manera uniforme com ens vam acostumar a fer en el predomini social dels mass media (un emissor, molts receptors)”….
Continueu la lectura del Taller sobre màrqueting i públics, impartit per Jaume Colomer el 14 de desembre del 2011, organitzat per l’Àrea de Cultura, de la Diputació de Barcelona, amb dues experiències pioneres: el Kursaal de Manresa i el Mercat de les Flors; amb recomanacions de dues publicacions, entre una extensa bibliografia:

Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU. Estudi dels sectors culturals i creatius a Europa

7 dels 10 museus més visitats del món són europeus

Aquesta és una de les dades que recull l’estudi ‘Creating growth. Measuring cultural and creative markets in the EU’, que acaba de presentar Ernst & Young per encàrrec de GESAC (the European Grouping of Societies of Authors and Composers), i que analitza els sectors culturals i creatius a Europa amb dades fins a 2012.

L’estudi, centrat en la facturació i l’ocupació de les indústries culturals i creatives a Europa, també dóna les següents dades agregades:

  • En termes de facturació, les indústries culturals i creatives contribueixen amb un 4,2% al PIB europeu. Per sectors, apareix en primer lloc, el de les arts visuals (inclou també disseny, artesania, museus i patrimoni).
  • En termes d’ ocupació, 7 milions d’europeus treballen directament o indirecta en el sector, el 3,3% de la població activa. És el tercer sector de la UE amb més ocupació directa. Els subsectors amb més ocupació serien les arts escèniques i les arts visuals.

I destaca la resistència de les indústries creatives durant la crisi: si des de l’any 2000 al 2007, l’ocupació va créixer de mitjana un 3,5%, del 2008 al 2012 ho va fer un 0,7%, mentre que l’ocupació a la resta de l’economia queia un 0,7%.

No hi ha dades desagregades per països.

Podeu llegir-lodescarregar-lo .